Yıldız Holding, Sürdürülebilirlikte Stratejik Yol Haritasını Açıkladı

Yıldız Holding, Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanında önde gelen etkinliklerinden Sustainable Brands Turkey kapsamında düzenlediği “Bu Dünya Bizim Yaklaşımıyla Sürdürülebilirlik Yolculuğu” panelinde yeni sürdürülebilirlik taahhüt ve hedeflerini açıkladı. Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Didem Eryar Ünlü’nün yaptığı panele Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ve Ülker Operasyonel Mükemmellik, İSG, Kalite ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Süheyl Aybar katıldı.

DEĞİŞEN DÜNYA VE İŞ KOŞULLARI ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİ GÜNCELLENDİ

Küresel ölçekte karşı karşıya olunan çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm bulma konusunda özel sektörün sorumluluk payının giderek arttığını vurgulayan Yıldız Holding Kurumsal Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, “Yıldız Holding olarak sürdürülebilirlik çerçevesi dahilinde amacımız, bugün ve gelecek için yönettiğimiz portföyün çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) temelli risklerini bertaraf etmek ve bu çerçevede paydaş, hissedar ve yatırımcı perspektifinden değer yaratabilmek.

Bunun için dünyayı korumak, değer zinciri boyunca paydaşların refahına odaklanmak ve güçlendirmek, sorumlu ve sürdürülebilir ürünler ve yenilikçi iş modelleriyle müşterilere alternatifler sunmak gibi üç ana odak noktamız var. ‘Bu Dünya Bizim’ mottomuzla bu üç odak çerçevesinde sürdürülebilirlik stratejimizi yenilikçi bir bakış açısıyla, değişen dünya ve iş koşullarını gözeterek ve somut hedefler belirleyerek güncelledik” diye konuştu.

YILDIZ HOLDİNG’İN KARBONSUZLAŞMA YOLCULUĞU

Yıldız Holding, iklim kriziyle mücadele için şirketlerin operasyonlarından kaynaklanan çevresel etkiyi en düşük seviyeye indirmeyi ve tüm değer zincirinde doğal kaynakların yenilenmesine olanak sağlamayı hedefliyor. 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır’ hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar plastik ambalajların tümünün geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir veya kompost edilebilir olmasını sağlamak üzere somut adımlar atarken şirketlerinin tamamında enerji verimliliğini artıran uygulamalara, teknolojilere ve yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarına devam ediyor. Yıldız Holding net sıfır yolculuğunda tüm grup şirketlerine rehberlik ederken, bu dönüşümü kolaylaştırmak için destek veriyor.

KADIN ÇALIŞANLARA RAHAT VE GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise Holding ve şirketlerinde fırsat eşitliği temelli bir dönüşüme ivme kazandırmak amacıyla geçen yıl ‘Yıldız Holding Kadın Platformu’nu hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bu platformla her şeyden önce kadın çalışanlarımıza yönelik rahat ve güvenli çalışma koşulları sağladığımız fırsat eşitliği temeline dayalı yaklaşımımızı kurumsallaştırmayı ve bu yaklaşımı tüm şirketlerimizde belli bir program etrafında şekillendirmeyi arzu ediyoruz” dedi.