Yıldız Holding Fırsat Eşitliği Raporunu Yayımladı

Fırsat eşitliği alanındaki çalışmalarını ve uygulamalarını “Kadın Platformu” çatısı altında sürdüren Yıldız Holding, 2022 Raporu’nu açıkladı. Rapora göre Yıldız Holding’de yeni istihdam edilen erkek ve kadın çalışan oranı 2022 yılında eşit oranda gerçekleşti.

Sürdürülebilir bir gelecek için fırsat eşitliğini destekleme amacıyla iki yıl önce kadın platformunun kuruluşuna imza atan Yıldız Holding, üçüncüsünü yayınladığı ‘Kadın Platformu 2022 Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Daha kapsayıcı bir iş ortamının sağlanabilmesi ve kadınların ekonomiye daha fazla dahil olması hedefiyle, çalışmalarını Kadın Platformu çatısı altında yürüten Yıldız Holding, bu kapsamda fırsat eşitliği temelli uygulama, proje ve performans verilerini her yıl raporlaştırarak kamuoyunun bilgisine sunuyor. Bu yıl üçüncüsü yayınlanan raporda paylaşılan bilgilere göre, bir önceki yılda olduğu gibi 2022 yılında da Yıldız Holding ve şirketlerinde kadın çalışan oranı, yeni işe alınan kadın çalışan oranı ve terfi eden kadın çalışan oranı gibi temel parametrelerde artış göze çarpıyor.

 

“KADINLARA İŞ HAYATINDA EŞİT FIRSATLAR SUNMAYI AMAÇLIYORUZ”

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, kadınların iş gücüne katılımını daha fazla artırabilmek adına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in destekleriyle iş dünyasına liderlik etmeyi hedeflediklerini söyleyerek “Yıldız Holding olarak daha kapsayıcı ve adil bir iş ortamı oluşturmayı, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukların farkında olarak eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Bunun için işe alım sürecimizi gözden geçiriyor, uluslararası standartları ve metrikleri yakından takip ediyor, geleceğe yönelik işe alım hedefleri belirliyoruz.

Kadınların güçlenmesi alanında attığımız tüm adımları Yıldız Holding ve şirketlerinde kalıcılaştırarak kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmek adına 2021 yılında Yıldız Holding Kadın Platformu’nu kurduk. Diğer yandan 2021 yılında Yıldız Holding Kadın Platformu’nun faaliyetlerine yön veren Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu’nu katılımcı bir süreçle çalışanlarımızla birlikte oluşturmuştuk. Geçtiğimiz yıl ise özellikle ekonomik hayata katılımda fırsat eşitliğini sağlamak adına kadın girişimcilerin ve değer zincirinde kadınların desteklenmesi çalışmalarına hız kazandırdık. Manifestomuzu da bu doğrultuda “Söylem, İş Ortamı, Ekosistem ve Değer Zinciri” olmak üzere değer yarattığımız dört alanı temsil edecek şekilde güncelledik” açıklamasını yaptı.