Yeşil Mutabakat Eylemi Planı

Yeşil Mutabakat Eylemi Planı ‘’ikiz dönüşüm’’ olarak adlandırılmaktadır. Dünya gündeminde yer alan bir projedir. Dünyada yaşanan iklim değişikliği ile mücadele yapılırken bir yandan iklim değişikliği dünya ticareti ile bağlantı kurmaktadır. Ülkelerin ekonomik büyümelerinin sürdürebilir olması son derece önemlidir. Avrupa Birliği iklim değişikliği ile mücadele politikası yanında ekonomik bir dönüşüm projesi olarak 2019 yılında Yeşil Mutabakat Eylemi Planı ortaya çıkmıştır.

Yeşil Mutabakat Eylemi Planında Türkiye

Ülkelerde uygulanacak tüm politikaların Yeşil Mutabakat Eylemi Planı çerçevesinde şekillenmesi gerektiği ön görülmektedir. Türkiye de bu ülkelerden biridir. Özellikle Türkiye’de ticaret ve sanayi alanında Yeşil Mutabakat Eylemi Planı göz önüne alınarak şekillendirilmesi ön plandadır. Türkiye’nin bu plana dahil olması hem uluslararası rekabetçiliğin korunmasına hem de Avrupa ile yakınlaşmamızı sağlayacaktır. Bu plan ile Türkiye de amaçlanan hedefler şu şekilde sıralanabilir;

1. Sürdürülebilir tarım ile organik tarımın geliştirilmesi sağlanır.
2. Tarımda yenilebilir enerji kullanımı toplum içinde arttırılabilir.
3. Atık suların yeniden kazandırılması ile geri dönüşüm desteklenir.
4. Yakıt tüketiminin azaltılması buna bağlı olarak toplu taşıt araçlarının teşviki
5. Ormanlık alanların artırılması
6. Avrupa ülkeleri ile iş birliğinin artırılması
7. Gıda kayıp ve israfın azaltılması sağlanabilir.

Yukarıda bahsettiğimiz hedefleri arttırmak mümkündür. Türkiye bu plan ile hem daha yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına hem de Avrupa ülkeleri ile iş birliğinin artmasını sağlayacaktır. Bu şekilde hem iklim değişikliği, küresel ısınma gibi olayların önüne geçerek doğayı korumada hem de ticaret konusunda diğer ülkelere örnek olacaktır. Yeşil Mutabakat Eylemi Planı 2019 yılında kabul edilmiş ve uygulanmaya başlanmış ise de Yeşil Mutabakat Eylemi Planında Türkiye 2021 yılında uygulamaya geçmiştir. Yeşil Mutabakat Eylemi Planını dünya da hemen hemen her ülke kabul etmiş ve uygulamaya geçmiştir. Çevre dostları tarafından desteklenen bu plan ile iklim değişikliğine neden olan karbon sayılımın azalmasını sağlamış, ülkelerin özellikle ithalat ve ihracat yapan şirketlerin daha çok bilinçlenmesi için öncülük etmiştir. Geri dönüşümün desteklenmesi, israfın önlenmesi, atık suların yeniden kazandırılması gibi durumlar hem ülkenin kalkınmasına, ekonomik gücünün artmasına hem de insanların daha rahat yaşamasını olanaklı hale getirmiştir.