Türkiye Yeşil Mutabakat

Türkiye yeşil mutabakat süreci Türkiye’nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasını ve kalkınmasını sağlayan bir süreç olarak görülmektedir. Yeşil mutabakat denilen şey aslında 2019 yılında Avrupa komisyonu tarafından kabul görmüş bir projedir.

Türkiye 2021 yılında bu projeyi uygulama kararı almış olup, Avrupa ülkeleri ile iş birliği içerisindedir. Hem doğanın korunmasını hem de ekonomik açından sürdürülebilir olmasını amaçlayan yeşil mutabakat, karbon salınım oranını dünya atmosferinde azaltarak dünyanın daha yaşanabilir hale gelmesini sağlamaktadır. Türkiye de hem ekonominin güçlenmesini, Avrupa ile iş birliği içinde olmayı hem de küresel ısınma, iklim değişikliği gibi hava olaylarının önüne geçmek için yeşil mutabakatı kabul etmiştir.

Türkiye Yeşil Mutabakat Hedefleri:

Avrupa da kabul görmüş olan Yeşil Mutabakat anlaşması özellikle ticaret ve sanayi sektöründe uygulanması öngörülmüştür. Türkiye de karbon salınımını arttıran sektörler arasında olan sanayi ve ticareti sektöre yönelerek Türkiye yeşil mutabakat kapsamında birçok önlem almış ve hedefini ortaya koymuştur Türkiye yeşil mutabakat hedefleri şu şekildedir;

1. Sürdürülebilir tarım ile organik tarımın geliştirilmesi sağlanır.
2. Tarımda yenilebilir enerji kullanımı toplum içinde arttırılabilir.
3. Atık suların yeniden kazandırılması ile geri dönüşüm desteklenir.
4. Yakıt tüketiminin azaltılması buna bağlı olarak toplu taşıt araçlarının teşviki
5. Ormanlık alanların artırılması
6. Avrupa ülkeleri ile iş birliğinin artırılması
7. Gıda kayıp ve israfın azaltılması sağlanabilir.

 

Yukarıda bahsettiğimiz hedefler ile Türkiye yaşanabilir bir dünyanın oluşmasına hem de Avrupa ülkeleri ile iş birliğinin artmasını öngörmektedir. Bu şekilde karbon salınımın önüne geçerek doğayı korumada hem de ticaret konusunda gelişmesini sağlayacaktır. Karbon salınımı azaltmayı hedefleyen yeşil mutabakat ile Türkiye’deki orman sayısında bir artış görülmüştür aynı zamanda Türkiye’nin hedeflerinde belirtilen atık suların yeniden kazandırılması, israfın azaltılması gibi önlemler Türkiye’nin ekonomik olarak büyümesini sağlayacak, sosyal refah düzeyi artacaktır. İnsanların bilinçlenmesi ile dünya daha yaşanabilir hale gelecektir. Türkiye bu planı uygularken özellikle demir çelik, çimento, gübre, elektrik ve alüminyum sektörlerin zor durumda kalmamaları için devlet tarafından hem mali olarak hem de ürün tedariki bakımından desteklemektedir.