Tekstilde Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Sürdürülebilir tekstil ya da tekstilde sürdürülebilir kavramı üretimin aynı olanaklarıyla geleceğe aktarılması anlamına gelmektedir. Üretimde kullanılan kaynaklar zamanla azalmaktadır. Tekstilde sürdürebilirlik sayesinde çevreye dost, insana zarar vermeyen ham madde en az derecede kullanmayı sağlamaktır. Tekstilde sürdürülebilirlik insan yaşamı için ve doğa için son derece önemlidir. Tekstil üretiminde su kullanımı oldukça fazladır ayrıca üretim sonucu ortaya çıkan atıkların doğaya dökülmesi de doğayı tehdit eder hale gelmiştir.

İnsanlar kadar hayvanlarında geleceği önemlidir. Son yıllarda birçok hayvanın soyu tükenmiş ya da tükenmek üzeredir. Çevreye zararlı ürünlerin kullanımı insan yaşamı kadar hayvan yaşamını da tehdit etmektedir. Sürdürülebilirliğin 3 boyutu vardır; çevresel boyut, ekonomik boyut ve sosyal boyut olarak ele alınır. Bu şekilde ayrılmasının sebebi sürdürülebilirliğin her alanda önemli olduğu vurgulanmaktadır.

Çevresel boyutta tekstilde sürdürülebilirliğin önemi şu şekilde açıklanabilir; Tekstil üretimi hem Türkiye de hem de dünyada en çok alana sahip bir sektördür. Tekstil üretim sonucunda doğaya zararlı çok fazla atık çıkmaktadır. Firmalar bu atıkları çoğu zaman doğaya dökmektedir. Bu şekilde ekosistem bozulmakta olup birçok canlının yok olmasına sebebiyet vermektedir.

Ekonomik boyutta tekstilde sürdürülebilirliğin önemi ise hem devlet açısından hem de firma açısından ele almak daha doğru olacaktır. Firma ürettiği üründe kullandığı ham maddenin zararsız olması, çevreye zarar vermemesi ve en önemlisi ürünün geri dönüşüme uygun olması ürüne olan talebi arttıracağı için firmanın geliri de artacaktır. Firma gelirinin artması devlet açısından önemlidir. Gelir arttıkça firmadan alınan vergide artmaktadır. Bu şekilde hem firmanın hem de devletin ekonomik büyümesin hızlandırmaktadır.

Sosyal boyutu daha çok insan faktörü üzerinde durulmaktadır. Üretimin sürdürülebilir olması, istihdam oranı artacağı için işsizlik oranı düşecektir. Firmaların çalışanlarının sosyal refah düzeyini artıracak hamleleri ile üretimin sürdürebilirliğini sağlayacaktır.
Tekstilde sürdürebilirlik hem günümüzde hem de gelecek için önemli adımların atılmasına olanak sağlar. Tekstilde sürdürebilirlik konusunda danışmanlık hizmeti veren birçok kuruluş vardır. Bu kuruluşlardan alınan eğitim ile tekstil firmalarını bir üst seviyeye çıkarıp büyümesini sağlayabilir.