Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Birbirini Nasıl Tanımlıyor?

Sürdürülebilirlik açısından çevreyi korumak hem yaşamımız için hem de gelecek için önemlidir. Bunu yaparken geleneksel yöntemler yerine dijitalleşmenin bizlere sunduğu olanakları kullanarak sürdürülebilirliği sağlamak daha kolaydır. Teknoloji gün geçtikçe gelişmektedir. Bugünkü dünya ile 20 yıl önceki dünya çok farklıdır. Sürdürülebilirliğin en büyük kaygısı tükenilen doğal kaynakların azalması ve yok olmasıdır. Son yıllarda şehirleşme kırsal yaşama göre artmıştır. Şehirleşme ile çevreye zarar gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte çevreyi koruma güdüsü ortaya çıkmaktadır. Şehirleşme ile şehirlerdeki nüfus arttıkça barınma durumu, gıdalara olan talepte artmaktadır. Bu talepleri karşılamak için firmalar sürekli üretim yapmak zorundadır ancak üretim arttıkça çevre sorunları oluşmaktadır.

Çevre sorunlarının oluşmasını engellemek için teknolojiden yararlanmak önemlidir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse firmalar talep karşısında üretim yapmaktadır. Bu üretim esnasında teknolojik birçok makine kullanmaktadır. Bu makineler üretim esnasında rol aldığı gibi üretim sonrası oluşan gaz salınımında da rolü vardır. Bu yüzden teknolojinin sürekli ilerlediği bu dönemde üretim makinelerinin gaz salınımını azaltabilecek şekilde üretilmesi hem firmalar açısından hem de sürdürülebilirlik açısından önemlidir.

Sürdürülebilirliğin bir diğer sorunu da kişisel araçların aşırı kullanılması çevreyi olumsuz etkilemektedir. Teknoloji ile daha hızlı ve konforlu araçlar tedarik edip vatandaşların hizmetine sunmak, tercihleri değiştirdiği için vatandaşların kişisel araç yerine toplu taşıma araçlarına yönelmesini sağlayacaktır. Aslında doğru amaç için kullanıldığı sürece sürdürülebilirlik dijitalleşme birbirini tamamlayan kavramlardır aksi takdirde dijitalleşmenin artması ile çevresel kirlilik daha çok artacaktır. Basit bir örnek ile açıklamak gerekirse dünyada hemen hemen her insanda cep telefonu bulunmaktadır. Cep telefonu dijitalleşmenin bir göstergesidir ancak insanların moda uğruna sürekli olarak yeni özellikli telefonlar istemesi, talepleri artırması firmaların üretimini arttıracaktır. Üretimin artması çevreyi olumsuz halde etkileyecektir. Bu durumda insanların bilinçlenmesi önemli bir husustur. Moda uğruna ihtiyaç dışı ürünlerin alınması, teknolojiye yetişme hızı gibi durumlar insanları farklı yönlere doğru çekmektedir. Bu durumlarda sürdürülebilirlik dijitalleşme arasında bir tezatlığa yol açmaktadır. Doğru kullanım bu aşamada en önemlisidir.