Sürdürülebilirlik Stratejisi Nedir?

Sürdürülebilirlik stratejisi; sürdürülebilirliğin boyutları olan sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda görülen risklerin belirlenip fırsata dönüştürülmesi olarak adlandırılır. Her firmanın, her devletin stratejisi farklıdır. Koşullara göre strateji değişebilmektedir.

Firmalar üretim yaparken belirli bir stratejiye göre hareket ederler. Bu strateji sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Bu şekilde firmaların devamlılığını sağlamaktadır. Bir örnek ile açıklamak gerekirse bir firma üretimde kullandığı ham maddeyi tedarik edemiyor ise stratejisini değiştirerek farklı bir ham maddeye yönelmesi muhtemeldir. Firmaların sürdürülebilirlik stratejisi misyon ve vizyonu ile doğrultusunda yürür. Firma stratejiyi uygularken çevresel faktörleri de göz ardı etmemesi gerekmektedir. Çevresel faktörler firma için önemlidir. Son yıllarda firmalar kendilerine odaklı olarak kurdukları stratejilerde başarılı olamamış ve sürdürebilirliği sağlayamamışlardır. Firmalar gibi devletlerinde sürdürülebilirlik stratejileri vardır. Her devlet varlığının devamı için birçok politika izler bu politikaları oluştururken çevresel etkileri de göz önünde tutmak zorundadır.

Sürdürülebilirlik Stratejisi Hazırlama Aşamaları

Firmalar kurulurken bir aşamaya göre kurulmaktadır. Sürdürülebilirlik stratejisi belirlenirken de belirli bir aşaması vardır. Bu aşamaları dikkatle yerine getiren firmalar devamlılığı için önemlidir. Peki bu sürdürülebilirlik stratejisi hazırlama aşamaları nelerdir? Sizler için araştırdık;
1. Piyasadaki ticari etmenleri araştırarak ön bilgi sahibi olmak
2. Her firmanın olmazsa olması vizyonun belirlenmesi
3. Misyonun belirlenmesi
4. Firmanın amacının ortaya konulması
5. Mevcut durumun tespiti
6. Boşluk analizi

Yukarıda belirttiğimiz bu aşamaları uyan her firma doğru bir strateji ile sürdürebilir hale gelmektedir. Sürdürülebilirlik stratejisi sayesinde beklenmedik bir durum anında oluşan sorunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlamaktadır böylelikle firma üretim konusunda sıkıntıya düşmemektedir.

Rekabetin yoğun olarak yaşandığı özel sektörde sürdürülebilirlik stratejisi ne kadar iyi ve donanımlı olursa diğer firmalara karşı rekabet o derece kolay olacaktır. Sürdürülebilirlik strateji günlük hayata adapte ederken üretilen ürünlerin geri dönüşüm odaklı olmasına, üretim yapılırken çıkan gazların emisyonunu düşürmek, üretim yapılan fabrikalarda kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik edilmesi ve firmaların çalışanlar için kişisel araç tercih etmemeleri için çalışma günlerinde servis gibi toplu taşıma araçlarına yönlendirmesi sürdürülebilirlik açısından önemlidir.