Sürdürülebilirlik Kaça Ayrılır?

Sürdürebilirlik kelimesi günlük hayatta kullanılan bir kelimedir. Sürdürebilirlik; İnsan hayatının devamlılığının sağlanması için üretim ve çeşitliliğin sürekli olarak yenilenmesidir. Devlet politikalarında da sürekli olarak vurgulanmaktadır. Sürdürebilirlik Ekonomik büyüme, sosyal gelişim ve çevresel koruma olarak 3 bölüme ayrılmıştır.

Ekonomik büyüme

Ekonomik büyüme; Her devletin güçlü olabilmesi için ilk başta ekonomisinin iyi olması gerekmektedir. Ekonomik büyüme ithalatı artırmak yerine ihracatın artması ile mümkündür. İthalatın artması dışa bağımlığın artması sonucu olarak görülebilir. İhracatın artması, üretimin artmasına, kur olarak ülkeye para girişinin sağlanmasını sağlar. Bir devletin ekonomik büyümesi ihracat gibi sanayisinin de gelişmiş olmasına bağlıdır. Sürekli olarak üretim yapan ve bunu pazarlamak ekonomik büyümenin sürdürebilirliğini sağlamaktadır. Üretim yaparken çevreyi kirletmeden, insanların yaşam standardını düşürmeden yapılmalıdır. Devletlerin tasarruf etmesi de hem sürdürebilirlik açısından hem de büyüme açısından son derece önemlidir.

Sosyal gelişim

Sosyal gelişim; İnsanların yaşamları için yemek yemeye, su içmeye gerek duyduğu gibi refah düzeyini arttırmak içinde sağlık, eğitim kalitesini arttırmamız gerekmektedir. Sürdürebilirlik açısından sosyal gelişim istihdamı arttırmak, emekçilerin hakkını gözetmek, rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçmek, adil adaleti sağlamak, iş eğitimleri sayesinde insanları bilinçlendirmek, kültürel mirası korumak, lobicilik gibi insan hayatını etkileyecek alanlarda düzenlemeler ile sürdürebilirlik sağlanabilir.

Çevresel koruma

Çevresel koruma; İnsan yaşamının devamı için dünyanın yaşanabilir bir hale gelmesi önemlidir. Ne yazık ki son yıllarda insanoğlu çevresel koruma sağlamayıp, çevreye zarar vermişlerdir bu da dünyanın dengesine zarar vermiştir. Gelecek nesillerin yaşam standardını düşürmemek için çevresel koruma son derece önemli olup, sürdürebilirlik ile mümkün hale getirilebilir. Atık suların temizlenerek yeniden kazandırılması, doğal kaynak tüketiminde çevreye en az zarar veren kaynakları kullanmak gibi hem devletleri hem de insanların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gereklidir. Çevresel korumada doğal kaynaklar tüketilirken bilinçli ve gerekli olduğu sürece tüketim sürdürebilirlik açısından önemlidir. Bu şekilde hem gelecek nesili düşünmek hem de küresel ısınma, iklim değişikliği gibi dünyayı tehdit eden olayların azalmasını sağlayarak dünyanın daha yaşanabilir hale gelmesini sağlayacaktır.