Sürdürülebilirlik Bileşenleri

Sürdürülebilirlik kelimesi ilk kez 1987 yılında ‘’ortak geleceğimiz’’ adlı projede Birleşmiş Milletler tarafından kullanılmıştır. Sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak, üretimin aynı oranda geleceğe aktarılması, devamlılığı şeklinde açıklanabilir. Sürdürülebilirlik bileşenleri toplamda 3 tanedir. Bunlar; çevresel koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişimdir. Sürdürülebilirlik birleşenler birbiri ile bağlantılıdır.

Sosyal Boyut

Sosyal boyut; Firmalar üretim yaparken insan gücüne ihtiyaç duyarlar. İnsan gücünün verimliliğini sağlamak için çalışanlarına iyi bir çalışma hayatı sunmaları gerekmektedir. Çalışanlarına adil bir ücret verilmesi, verimlilik açısından izin günlerinin olması, iş ortamında adil davranılması gerekmektedir ayrıca tekstil ürünlerde kullanılan ham maddenin çevreye ve insana en az zararlı olanı kullanılmalıdır. Sürdürülebilirlik tekstil açısından sosyal boyut son derece önemlidir.

Ekonomik büyüme

Ekonomik büyüme; Her devletin güçlü olabilmesi için ilk başta ekonomisinin iyi olması gerekmektedir. Ekonomik büyüme ithalatı artırmak yerine ihracatın artması ile mümkündür. İthalatın artması dışa bağımlığın artması sonucu olarak görülebilir. İhracatın artması, üretimin artmasına, kur olarak ülkeye para girişinin sağlanmasını sağlar. Bir devletin ekonomik büyümesi ihracat gibi sanayisinin de gelişmiş olmasına bağlıdır. Sürekli olarak üretim yapan ve bunu pazarlamak ekonomik büyümenin sürdürebilirliğini sağlamaktadır. Üretim yaparken çevreyi kirletmeden, insanların yaşam standardını düşürmeden yapılmalıdır. Devletlerin tasarruf etmesi de hem sürdürebilirlik açısından hem de büyüme açısından son derece önemlidir.

Sosyal Gelişim

Sosyal gelişim; İnsanların yaşamları için yemek yemeye, su içmeye gerek duyduğu gibi refah düzeyini arttırmak içinde sağlık, eğitim kalitesini artırmamız gerekmektedir. Sürdürebilirlik açısından sosyal gelişim istihdamı artırmak, emekçilerin hakkını gözetmek, rüşvet ve yolsuzluğun önüne geçmek, adil adaleti sağlamak, iş eğitimleri sayesinde insanları bilinçlendirmek, kültürel mirası korumak gibi insan hayatını etkileyecek alanlarda düzenlemeler ile sürdürebilirlik sağlanabilir.

Çevresel Koruma

Çevresel koruma; İnsan yaşamının devamı için dünyanın yaşanabilir bile hale gelmesi önemlidir. Ne yazık ki son yıllarda insanoğlu tarafından çevresel koruma sağlamayıp, çevreye zarar vermişlerdir bu da dünyanın dengesine zarar vermiştir. Gelecek nesillerin yaşam standardını düşürmemek için çevresel koruma son derece önemli olup, sürdürebilirlik ile mümkün hale getirilebilir. Atık suların temizlenerek yeniden kazandırılması, doğal kaynak tüketiminde çevreye en az zarar veren kaynakları kullanmak gibi hem devletleri hem de insanların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gereklidir.