Sürdürülebilir Ürün Ne Demek?

Sürdürülebilir ürün; bir ürünün geri dönüşüme uygun olup olmadığı ile ilgili bir kavramdır. Bu kavram ile ürünlerin üretiminde kullanılan kaynakların geri dönüşüme uygun olması, üretim esnasında çevreye karşı tehlike içermemesi önemlidir. Bu konuda İnsanları bilinçlendirmek için birçok kuruluş vardır. Bu kuruluşlar zaman zaman hem insanlara hem de firmalara eğitimler vermektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre insanlar çok fazla ihtiyaç dışı ürün almaya başlamışlardır. Ürün fazlalığı hem ekonomi açısından insanları zorlarken hem de çevresel olarak büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Sürdürülebilirliğin boyutlarından olan çevresel boyut ile ekonomik boyut sürdürülebilir ürün de daha çok görmekteyiz.

Ekonomik boyutta incelemek gerekir ise ürünlere olan talebin artması, ücretleri de arttırmaktadır. Kıyafet alışverişi yapan insanlar çoğu zaman bu fiyatların farkına varmadan bilinçsizce alışveriş yapmaktadır. Bu da insanları bir zaman sonra maddi olarak zor durumda bırakmaktadır. Firmalar açısından ekonomik boyutu insanlara göre daha farklıdır. Talebin çok olması üretimin çok olmasına ve firmaların gelirlerinin artmasına neden olmaktadır. Üretimin artması sürdürülebilirlik açısından tehdit oluşturmaktadır. Üretimin artması kaynakların kullanımı artmaktadır. Bu kaynakların azalmasına ve su kullanımının artmasına neden olmaktadır ayrıca üretimden dolayı çıkan karbondioksit gazı fazla salınım yaptığı için sera gazına sebep vermektedir. Bu da sürdürülebilirlik için bir tehdittir.

Sürdürülebilir Ürün Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İnsanlar alışveriş esnasında ürünlerin sadece modeline ve rengine odaklanmaktadır. Aslında bilinçli bir tüketici ürün alırken dikkat ettiği bazı hususlar vardır. Bunlar;
1. Ürün alırken ürünün kumaşına dikkat etmek gerekir. Geri dönüşüme uygun kumaşlardan yapılmış ürünleri tercih etmek gerekmektedir.
2. Ürün alırken o ürünün ihtiyaç olup olmadığına karar vermeliyiz.
3. Ürün alırken uzun süre kullanacağımız ürünleri almak daha doğrudur.

Yukarıda belirttiğimiz bu hususları dikkat ederek alışveriş yapmak hem ekonomik boyutta sizi rahatlatacağı gibi hem de sürdürülebilirlik açısından bir adım atmanızı sağlayacaktır. Tüketiciler bu hususlara dikkat ettikçe firmalar da üretim yaparken bu hususlara göre üretim sağlayacaklardır. Bu şekildeki döngü sürdürülebilirlik açısından devamlılığı sağlamaktadır aslında firmaları yönlendiren tüketiciler olduğu unutulmamalıdır.