Sürdürülebilir Tekstil Ne Demek?

Sürdürülebilir tekstil; Üretimin devamlılığını sağlayarak, gelecek nesillere şimdiki üretimin azalmadan aktarabilme imkânı için, kaynakların verimli kullanılmasını ve üretim esnasında çevreye verilen zararın en aza indirilmesini hedeflemektedir. Sürdürülebilir tekstil hem devletin hem de üretim yapan firmalara yönelik olarak hazırlanmış bir plandır. Tekstil firmaları ve tekstil kuruluşları sürdürülebilir tekstil için çevreye en az zarar veren endüstri modelini benimsemek önemlidir. Sürdürülebilir tekstilin toplamda 3 boyutu vardır; Sosyal boyut, çevresel boyut ve ekonomik boyuttur.

Sosyal Boyut

Sosyal boyut; Tekstil firmaları üretim yaparken insan gücüne ihtiyaç duyarlar. İnsan gücünün verimliliğini sağlamak için çalışanlarına iyi bir çalışma hayatı sunmaları gerekmektedir. Çalışanlarına adil bir ücret verilmesi, verimlilik açısından izin günlerinin olması, iş ortamında adil davranılması gerekmektedir ayrıca tekstil ürünlerde kullanılan ham maddenin çevreye ve insana en az zararlı olanı kullanılmalıdır. Sürdürülebilirlik tekstil açısından sosyal boyut son derece önemlidir.

 

Çevresel Boyut

Çevresel boyut sürdürülebilir tekstil açısından son derece önemli olup, üretimin gelecek nesile aktarılmasında, yaşanabilir bir dünya haline getirilmesinde çevresel boyut önemli bir faktöre sahiptir. Tekstil üretiminde kullanılan ham maddenin çevreye zarar vermeyeni ya da en az zarar vereni kullanılmalıdır. Üretim için gerekli olan fabrikanın etrafına ağaçlandırma işlemleri yapılarak fabrikanın bulunduğu yerdeki havanın temizlenmesine yardımcı olacaktır. Tekstil üretiminde kaynakların kullanımına dikkat etmek sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Kaynak harcamaları en aza indirmek gereklidir.

Ekonomik Boyut

Üretim firmalarının sürdürülebilir tekstil anlayışını benimseyerek, belirlenen kurallar çerçevesinde üretim yapması ekonomik boyutu olarak ele alınır. Çevreye ve insana en az zarar veren ham maddenin kullanımı ürüne olan talebi artıracaktır. Bu şekilde firmanın geliri artmış olup, devletinde ekonomik büyümesine katkı sağlayacaktır.
Sürdürülebilir tekstil hem insanların yaşamını devam ettirmesi için sosyal refah düzeyinde yaşaması hem de üretim yapan firmaların kazancını artmasını sağlayacaktır. Sürdürülebilir tekstil her boyutta çevreyi düşündüğü gibi insan yaşamını da düşünmektedir. Tekstil firmaları sürdürülebilir tekstil sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bu sertifikayı veren kuruluşlar şunlardır; C2C, SAC, OEKO-TEX, TEXTILE EXCHANGE, GOT gibi dünyaca ünlü kuruluşlardan alabilmeniz mümkündür.