Sürdürebilirlik Kalkınma Amaçları Nelerdir?

Sürdürebilirlik dünyanın bütün ülkeleri tarafından dikkate alınan konulardan biridir. Yıllardır bu konu ele alınmakta ve çeşitli şekillerde ortaya atılmaktadır. Zamanla bu durum belli dünya toplantılarında ciddi şekilde ele alınarak çeşitli kurallar ve yaptırımlar için kararlar alınmıştır. Özellikle Birleşmiş Milletler toplantısında bu konu detaylı şekilde ele alınmıştır. Bunun sonucunda sürdürebilirlik kalkınma amaçları belirli maddeler halinde kabul edilmiştir. 2029 sonuna kadar geçerli olacak bu maddeler 17 adet halinde bulunmaktadır. 2016 yılında kabul edilerek dünyadaki ülkelerin ortak kararıdır.

Sürdürebilirlik kalkınma amaçları, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürebilir çeşitlerini kapsar. Yürürlüğe giren bu maddeler dünyadaki ülkeleri yakından ilgilendirir. Bu 17 ana madde ile oluşan içeriklerde adalet eşitlik ve çeşitli insanları etkileyen durumlar bulunmaktadır. Bu maddelerden ilki dünyada temel sorunlardan biri olan yoksulluğa son politikasıdır. Yapılan plan ve program göre 2030 yılına olan süreç içerisinde düzeltme yapmak istenir. 2030 senesine kadar dünyadaki açlık ve yoksulluk en az yarıya indirilmek amaçlanmaktadır. Günlük 1.30 dolardan daha az kazanca sahip ülkelerde fakirlik ortadan kaldırılması istenir. Bununla birlikte dünyadaki insanların eşit kaynak ve adaletli sistemde yaşamaları sağlanmak istenir. Kırılganlık azaltılmak amaçlanır. Bu sayede 2030 yılına kadar belirli bir politika benimsenmiştir.

17 madde bulunan sürdürebilirlik kalkınma amaçlarından ikinci sırada yer alan önemli konulardan biridir. Açlığa son vermek amacıyla ele alınmış bir maddedir. Bu madde özellikle gelişmemiş ülkeleri kapsar. Afrika ülkeleri bu durumdan fazla etkilenen ülkelerdir. Hedefe göre 2030 yılına gelene kadar dünyadaki açlık sorunları sona erecek diye hedeflenir. Özellikle çocuklarda açlık durumu tamamen ortadan kalkmalı diye amaçlanmaktadır. Çünkü maalesef bazı fakir ülkelerde, açlık sebebiyle binlerce çocuk ölmektedir. Bu konuda çeşitli kurumlar yardım etse dahi kesin ve kökten çözüm üretmek gereklidir. Global şekilde sağlıklı ve güvenli besin tüketimine erişilmesi amaçlanır. Sağlıksız ve yetersiz besin alımı oluşumunu engellemek amaçlanır. Verim ve gelir kazancı yükseltmek istenir. Tarım konusuna ağırlık verilerek bu durumlar aşılmak istenir. Bu iki madde sadece ilk iki maddedir. Bu iki madde haricinde 15 madde daha bulunmaktadır.