Sürdürebilir Kalkınma Amaçları Nasıl Ortaya Çıktı?

Sürdürebilir Kalkınma amaçları birçok ülke ve kişi tarafından ortaya çıkmıştır. Sürdürebilirlik üç konu olarak kategorize edilir. Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak üç madde içerisinde yer alır. Bu üç sürdürebilirlik kategorisi 1979 senesinde ünlü bir ekonomist tarafından ortaya atıldı. Ardından 1987 yılında kalkınma ile alakalı komisyonda sürdürebilir kalkınma durumu ortaya atılmaktadır. Bu sayede dünya ülkelerinin dikkatini çekmesine imkân verilmiştir. Fakat genel olarak ilk sürdürebilir kalkınma dikkatini çeken toplantı Brezilya içerisinde yer alan toplantı olarak kabul edilir. Burada Birleşmiş Milletlerin konusu olarak gündeme taşınmıştır. Bu durum sonucunda kabul tarihi 2015 ve 2016 seneleri arasında olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri şehirlerinden New York içerisindeki toplantıda kabul edilmiştir. Toplantı ismi zaten sürdürebilirlik kalkınma ile alakalıdır. Bu nedenle bu konu temel olarak ele alınarak maddeler halinde kabul edilmiştir.

Yaşanan New York kabulünden sonra 17 maddelik yönerge kabul edilmiştir. İlk iki madde bilinen açlık ve yoksulluk temelli maddelerdir. Üçüncü maddeyse sağlıklı ve kaliteli yaşam mottosudur. Bu maddede dünyadaki bireylerin daha sağlıklı olması öngörülmektedir. Özellikle annelerin doğum sırasında hayat kaybetmeleri gibi sağlıksız durumların önüne geçilmesi istenir. Ayrıca küçük çocuklarda olan ölümler ve hastalıklar da engellenmek istenir. Bu nedenle hayata geçmesi dünya tarihi için sevindirici bir olaydır. Özellikle Afrika ülkelerinde görülen ve gelişmemiş ülkelerde görülen bulaşıcı hastalıkların azaltılması amaçlanır. AIDS ve sıtma gibi hastalık çeşitleri yok edilmek istenir. Bu nedenle hayata geçen projenin üçüncü maddesi de önemli bir noktadır. Ayrıca uyuşturucu kullanımının ve bağımlı kişilerin önüne geçilmesi istenmektedir. Fakat bu durum maalesef biraz zordur. Çünkü birçok ülkede uyuşturucu serbest şekilde satılmaktadır. Dünya üzerinde bu durumdan getirim ve gelir sağlayan gizli kapılar ardında birçok lider bulunmaktadır. Hatta iş adamları dahi bu durumdan getirim sağlamaktadır. Bu nedenle bu oluşumun önüne geçmek isteyen kişiler bir hayli fazla olacaktır. Ancak düşünce ve niyet bakımından faydalı bir maddedir. Bize düşen tek şey gerçekleşmesini dilemek olacaktır. Bu sayede dünyada uyuşturucu yüzünden hayatını kaybeden insan sayısı azalış gösterir ve daha sağlıklı bir dünya oluşur.