Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

İklim değişikliği ile mücadele sonucu ortaya çıkmış bir anlaşmadır. Sınırda karbon düzenleme mekanizması 2021 yılında Avrupa komisyonu tarafından kabul edilmiş bir anlaşmadır. Anlaşmanın amacı ülkelerde yaşanan iklim değişikliklerinin önüne geçerek dünyadaki karbon miktarını azaltmaktır. Bunu da yüksek maliyetli düşük emisyon ürünleri, düşük maliyet yüksek emisyon ürünler ile eşitleyerek karbon miktarını azaltmayı amaçlamaktadır. Asıl amacı karbon kaçağını önlemektir.

 

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasında Türkiye

Sınırda karbon düzenleme mekanizması Türkiye’yi yakından ilgilendirmektedir. Türkiye, dünyanın hemen hemen her ülkesine ihracat yapan bir ülkedir. Türkiye de özellikle Türk sanayicileri ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Avrupa ülkelerine ihracat yapan Türk sanayiciler, ürettikleri ürünlerde karbon ayak izlerini hesaplayarak önlem alması gerekmektedir, önlem almayıp karbon ayak izi yüksek çıkan ürünlerde mali yükümlülük doğmaktadır. Bu konuda İstanbul Sanayi Odası karbon ayak izi hesaplanmasında öncülük etmekte olup, Türk sanayicileri bu konuda sürekli uyarmaktadır. İstanbul Sanayi Odası karbon ayak izi konusunda Türk sanayicilerine danışmanlık vermektedir.

Sınırda Karbon Düzenlenme Mekanizmasını Uygulayacak Sektörler

Sınırda karbon düzenlenme mekanizmasını uygulayacak sektörler genellikle karbon salınımı yüksek ürün üretimi yapan sektörlerdir. Bu sektörler şunlardır;
1. Demir ve çelik üretimi yapan fabrikalar
2. Çimento fabrikaları
3. Gübre üretimi yapan fabrikalar
4. Alüminyum fabrikaları
5. Elektrik fabrikaları

Yukarıda belirttiğimiz bu sektörler yüksek karbon salınımına sebep veren sektörler olup, Avrupa komisyonu özellikle bu sektörleri uyararak karbon salınımını azaltıcı önlemler alınmasını istemiştir. Dünya gündeminde uzun süre yer alan sınırda karbon düzenlenme mekanizması anlaşmasını çevreyi koruma dernekleri gibi çevreye dost insanlar tarafından desteklenmektedir.
Sınırda karbon düzenlenme mekanizması anlaşması her ne kadar Avrupa komisyonu tarafından kabul edilmiş ise de 2023 yılından itibaren 3 yıllık süreçte uygulamaya geçiş dönemi olacağı, asıl uygulamaya başlayacağı dönem olan 2026 yılı uygulamaya geçilecektir. Sınırda karbon düzenlenme mekanizmasının taslağı genişletilebilmektedir. Her Avrupa ülkesine uygulanabilecek olan anlaşmada, Avrupa ülkeleri için bir başarı projesi olarak görülmektedir. Bu sayede atmosferdeki karbon sayılımın düşülerek dünyanın daha yaşanabilir bile hale gelmesini sağlamaktadır. Bu da insanoğlu için büyük bir başarıdır.