Sera Gazı Salınımı En Çok Hangi Sektörde?

Sera gazı oluşumunda birçok gaz çeşidi bulunur. Sadece karbondioksit sebebiyle oluşmaz. Metan gazı ve hidroflorür gibi gazlarda etki eder. Ayrıca Nifröz Oksit ve Perfloro gaz çeşitleri gibi gazlar ile oluşur. Bununla birlikte bazı gazlarda sera gazı bileşenini oluşturur.

Sera gazı birçok gaz birleşmesiyle ortaya çıkar. Fakat bu gazların oluşmasını sağlayan sektörler de bulunur. Sektör ve yapılan işlerden dolayı sera gazı etkisi ve miktarı artar. Dünya üzerinde bu konu ile ilgili bir sürü araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre, sera gazını en çok etkileyen sektör enerji üretimi sektörüdür. Enerji kaynaklı üretim emisyon birinci sırada yer alır. Son sırada ise atık sektörü yer almaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyada yüzde 70 ile 75 arasında enerji kaynaklı sera gazı etkisine rastlanır. Türkiye’de bu oran tahmini bu civarlara yakın hatta biraz daha fazladır. Sadece kömür baya bir etki eder. 1990’lı zaman dilimine göre şu an enerji üretiminden dolayı sera gazı etkisi tahmini neredeyse yüzde 150 oranında artmıştır. Fakat araştırma yılından bir sene öncesine göre yüzde üç daha az görülmüştür. Yani buradan çıkan sonuç şu an stabil gibi görünse de 1990’lı yıllara göre aşırı farklar bulunur. Özellikle gelişen teknoloji ve üretim ile sera gazı etkisi artmıştır. Enerji ihtiyacı fazla olduğu için etkide artar.

Yapılan araştırmalar sonucunda enerji kaynaklı emisyonlar 2017, 2018 ve 2019 yıllarında 500 milyon ton civarındadır. Bu rakam seneliktir. Her sene tahmini 500 milyon tona yakındır. 15 20 milyon ton artış ve düşüş görülse dahi genellikle bu ayarda ilerler. Bu da az bir rakam değildir. Dünya üzerinde enerji kaynakları birebir sera gazına tesir eder. Bu nedenle sürdürebilirlik konusunda ve bu konu ile ilgili çalışmalarda enerji kaynakları emisyonunu ele almak gerekmektedir. Bu konu ile ilgili çalışmalar yapmak gerekir. Bu konuda başka yöntem ve çözümler üretilir ise bu oran düşebilir. Aksi durumlarda sürekli sera gazı artar ve gelecek insanlar için sorunlu bir dünya ortamı oluşur.