Sera Gazı Nedir?

Sera gazı; Dünya atmosferinin ısınmasına sebep olan su buharı, karbondioksit, metan, ozon, azot oksit gibi gazların birleşiminden oluşan bir hava olayıdır. Sera gazı, güneşten dünyaya gelen ışığın atmosfer ortamında tutup, bırakmamasıdır. Küresel ısınmanın nedeni de sera gazını oluşturan gazların atmosferdeki miktarının fazla olmasıdır. Atmosferdeki sıcaklığın artmasına neden olan sera gazları aslında iyi bir hava olayıdır bu şekilde canlıların yaşamasını olanaklı hale getirmektedir ancak son yıllarda insan müdahalesi ile sera gazının miktarı aşırı derecede artmıştır bu da atmosfere gelen güneş ışınlarının daha çok dünyada kalmasına sebebiyet vermiş atmosferin dengesini bozmuştur. Sonuç olarak küresel ısınma ortaya çıkmıştır.


Sera Gazının Emisyonu

Sera gazının emisyonu; sera gazını oluşturan karbondioksit, metan, ozon, azot oksit gibi gazların miktarına emisyon denmektedir. Emisyon artışı, atmosferdeki sera gazının artışı demektir.

Sera Gazının Atmosferde Artmasının Nedenleri

Sera gazının atmosferde artmasının nedeni temelde insanların dünya üzerinde yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler şunlardır;
1. İnsanoğlunun fosil yakıtları kullanması
2. Ormanlık alanların dünyada azalması
3. Endüstriyel faaliyetler ile fabrikaların artışı
4. Doğaya zararlı gübre kullanımı özellikle sentetik gübrenin kullanımı

Yukarıda belirttiğimiz insan faaliyetlerini artırmak mümkündür. Bu faaliyetlerin dünya üzerinde artması sonucu sera gazını oluşturan gaz birleşenlerin miktarı artmaktadır. Endüstri devrim ile bu faaliyetler oldukça artmıştır. Ormanlık alanlar yerine taş binaların yapılması, organik gübreler yerine sentetik gübreler kullanılması insanoğlunun daha çok para kazanma hırsı sonucu ortaya çıkmıştır.


Sera Gazı Atmosferde Nasıl Azaltılır?

1. Sera gazının artmasına sebep insan faktörü olduğunu söylemiştik, insanoğlu sera gazını arttırdığı gibi sera gazının miktarını da düşürebilir.
2. Kişisel araç kullanımı yerine toplu taşıma araçları kullanmak
3. Emisyon değerleri düşük taşıtları tercih edilmelidir.
4. Dünyadaki orman sayısını arttırmak
5. Fosil yakıtlar yerine doğa dostu yakıtlar tercih edilmeli
6. Atık sular arıtılarak tekrar kullanımı sağlanmalı
7. Göl gibi alanlar arttırılmalı, sulak alanlar korunmalı
8. Geri dönüşüme önem verilmeli
9. Fabrikaların bulunduğu yere ağaçlandırma işlemleri yapılmalıdır.

Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Doğayı düşünerek hareket etmek, dünyanın daha yaşanabilir hale gelmesini sağlamaktadır. Her şey insanoğlunun elindedir.