Sera Gazı Nasıl Ortaya Çıkar?

Sera gazı tek bir madde sayesinde oluşmaz. Birçok gazın birleşmesi ile ortaya çıkan bir bileşendir. Bu bileşen bir karışım olarak düşünmek doğru olur. Tek bir gaz yayılımı sonucu oluşması olanaksızdır. Yanlış bilinen doğrulardan biri dünyanın ısınma şeklidir. Sanılanın aksine dünya güneş ışınları ile ısınmaz. Dünya, ışınların yansıması ile ısınmaktadır. Çünkü direk ışınlar ile ısınma olsaydı Dünyada derece ve sıcaklık bambaşka boyutlar içerisinde olurdu. Bu denge oluşumu yansıma ile ısınması noktasına bağlıdır. Dünya üzerinden yansıyarak giden ışınlar atmosferde toplu halde birleşir. Bu gazlar karbondioksit ve metan gazıdır. Ayrıca bu iki gaza su buharı da eklenerek atmosfer noktasında bir araya gelirler. Özetle güneşten yansıyan dünya üzerindeki bu olaya sera gazı veya sera etkisi denmektedir. Bu nedenle geniş ve hassas bir konudur.

Karbondioksit miktarının artışı ve metan gazının artışı sera gazının miktarını doğal olarak arttıracaktır. Karbondioksit miktarının artışı fabrikalar ile de alakalıdır. Fabrikalardan çıkan gazlar birikerek sera gazını artırır. Bu nedenle tehlikeli bir durumdur. Bu durum doğal alanların ve ormanların yok edilmesi ile de alakalıdır. Çünkü oksijen üretimi yapan yeşil canlılar, azaldığı taktirde karbondioksit miktarı iyice artar. Ağaçlar ve yeşil canlılar, karbondioksiti oksijene çevirdiği için azlığı durumunda karbondioksit miktarı artacaktır. Bu nedenle ormanlar ve yeşil alanların önemi bir kez daha ortaya çıkar. Ayrıca bu konudan yola çıkarak çevresel sürdürülebilirlik konusunda ne kadar alakalı olduğunu anlayabiliriz. Sürdürebilirlik konusu tam da burada ortaya çıkar.

 

Sera gazının ve karbondioksit artışının sebeplerinin önüne geçmek istenir. Ayrıca oksijen artışını da hedefler. Bu nedenle önemli bir olaydır. Bu nedenle ağaç ve orman alanları konusunda daha hassas yaklaşmak gerekir. Fakat sera gazı sadece karbondioksit etkisinde değildir. Metan gazı denilen zehirli gazda sera gazı miktarını artırır. Bu nedenle dikkatli yaklaşmak gerekir. Metan gazı bırakan fabrika gibi yerler çeşitli şekilde önlenmeye çalışılmalıdır. Çevresel sürdürülebilirlik konusunda değinildiği gibi dikkatli davranmak gerekir. Aksi halde gelecek nesillere kötü ve zararlı bir dünya bırakılması gerekecek.