Mazars, İklim Değişikliğini Önlemek Amacıyla Adım Attı

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması Mazars, Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza attığını duyurdu. Şirket, iklim biliminin rehberliğinde net sıfır yolunda ilk adımı atarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini hafifletme konusunda rol oynayacağını vurguladı. Mazars Global CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Hervé Helias, COP27’deki iddialı hedeflere ulaşılması için özel sektör dahil herkesin iklim eylemi taahhüdüne ihtiyacı olduğunu söyledi. Sera gazı (GHG) emisyonlarına değinen Helias, 2030’a kadar sera gazını yüzde 50 azaltmak ve 2050’ye kadar net sıfıra ulaşmak için gezegenin toplu şekilde hareket etmesi gerektiğini ve her sektörün bu konuyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

Mazars, SBTi’ye imza atarak net sıfır taahhüdünün altını çizdi. İklim değişikliğinin herkes için küresel bir öncelik olduğunu belirtti. Şirket, kurumların daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmasının tek yolunun, değişimi uygulamak ve ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) bilincine sahip olmak ve sorumlu iş modellerine geçiş yapmak olduğunu vurguladı.Mazars, faaliyet gösterdiği 90’dan fazla ülkeden alınan verilerden yararlanarak küresel emisyon ayak izini hesaplayarak temel emisyon kaynaklarını belirleyeceğini ve bunları azaltmak için gerekli aksiyonları alarak değer zincirini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğini aktardı. Bu süreçte iç ve dış payladaşlarını yıllık bazda raporlarla bilgilendireceğini belirtti.

Mazars Denge CEO’su & Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi, Dr. İzel Levi Coşkun ise “B-Corp olmayı ve finansal olmayan verileri performans değerlendirme sistemimize dahil etmeyi hedefliyoruz. Altyapımızı tamamlamamızı takiben Mazars Denge için 2030’a kadar “Net 0” hedefini koyacağız. Bu çalışmalarımızın tamamının şirketimizin finansal performansını da olumlu etkileyeceğine ve tüm çalışanlarımızın kurduğumuz altyapı sayesinde finansal olan ve olmayan veriler arasındaki ilişkiyi daha net görebileceğine inanıyorum. Hepsinden önemlisi, tüm bu çabalarımızın sonucunda çalışanlarımızın şirket içinde hâkim kılmaya çalıştığımız entegre düşünce yaklaşımına daha da fazla sahip çıkacağını umuyorum” sözleriyle konuyu değerlendirdi.