Karbon Ayak İzi Nedir?

Karbon ayak izi; sera gazı açısından insanların bilinçsiz veya bilinçli bir şekilde çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak ifade edilir. Çevreye verilen karbondioksit gazının atmosferdeki miktarının artışı çevreye olan zararı arttırmaktadır.
Günümüzde toplumsal araçlar yerine kişisel araçların tercih edilmesi, fabrikalarda yapılan üretim esnasında çıkan gazlar, yakıt olarak fosil yakıtların kullanılması karbondioksit gazının artmasına neden olmaktadır.


Karbon ayak izi için Avrupa komisyonu tarafından 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı adı altında karbon salınımını azaltmak için politika girişiminde bulunulmuştur. Avrupa Yeşil Mutabakatı projesi temiz bir dünya hedeflemektedir. Bu şekilde ekosistemdeki bozulmaları önlemiş olup, sürdürülebilirliği sağlamak amacındadır.


Karbon Ayak İzinin Çevreye Etkisi:
Karbon ayak izinin çevreye etkisi genel olarak olumsuzdur. Atmosferde her gazın birim hacmi bellidir. Bu hacmin artışı ya da azalışı ekosistemin dengesini değiştirmektedir. Karbondioksidin insan faktörüyle artması sonucu dünyanın dengesi bozulmaktadır. Karbondioksidin artışı sera gazının küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Her insanın bir düzeni olduğu gibi doğanında bir düzeni vardır.
Doğada insanlar haricinde birçok canlı yaşamaktadır. Son yıllarda insanlar hareketleriyle doğayı kirletmektedir. 2021 yılında oluşan orman yangınları bunun en büyük örneğidir. Orman yangınlarında birçok canlı yok olmuştur bunun yanında ağaçların yok olması sonucu oksijen üretilemediği için atmosferdeki oksijenin azalmasına sebep olmuş ve atmosferin dengesi bozulmuştur. Aynı zamanda insanlar tahrip olan ormanlık alanlar yerine birçok bina ve fabrika inşa etmişlerdir. Fabrikaların artışı kaynakların kullanımı açısından artışına neden olmuştur. Fabrikalardaki üretim arttıkça kaynaklardan çıkan karbondioksit gazında bir artışa neden olmuştur.


Karbon Ayak İzinin Azaltma Yöntemleri:
Karbondioksidin artması dünya üzerinde endişeleri de beraberinde arttırmıştır. Avrupa komisyonu dahilinde hemen hemen her ülke bu karbon sayılımın azaltmak için birçok yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemler;
Vatandaşları kişisel araç kullanım yerine, yürüyerek ya da toplu taşıma araçlarını kullanmaya yöneltmektedir.
Devletler tarafından atıkların azaltılması için geri dönüşüme önem verilmiştir.
Doğal gaz gibi tükenilebilen gazlar kullanmak yerine güneş enerjisini kullanmak
Yukarıda belirttiğimiz bu örnekleri arttırmak mümkündür. Bütün yöntemlerin amacı karbon ayak izini azaltmaktır.