İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilincine Katkı

İSTANBUL – İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) sürdürülebilirlik ve çevre bilinci kapsamında oluşturduğu eko müfredat ile eğitim ve öğretimde yenilikçi yaklaşımların öncüsü olmaya devam ediyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi eğitim anlayışını güncel gelişmeler çerçevesinde yenilemeyi sürdürüyor. Times Higher Education (THE) 2022 sıralamasında kaliteli eğitim, erişilebilir ve temiz enerji, sağlıklı ve kaliteli yaşam, temiz su ve sanitasyon, amaçlar için ortaklıklar gibi kategorilerde önemli başarılar elde eden İGÜ, sürdürülebilirlik ve çevre bilincine Güzel Sanatlar Fakültesi’nin oluşturduğu “Eko Müfredat” ile de katkı sağladı. Eko müfredat çalışması ile çevreye duyarlı, yenilikçi, sürdürülebilirliği benimsemiş, çevreyi ve toplumu korumayı ilke edinmiş bireyler yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Çevrecilik ve sürdürülebilirlik, binalarda sürdürülebilirlik ilkeleri, iklim ve mimari, yeşil bina ilkeleri, enerji problemleri, çevre bilinci, sürdürülebilir kalkınma, geri dönüşüm gibi birçok güncel konunun değerlendirildiği ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunan tüm bölümlerin katkı sağladığı müfredatta sürdürülebilir tasarım, gıda ve sürdürülebilirlik, film ve eko-eleştiri, yeşil bina tasarımı, sustainable aterials in design, küresel çevre sorunları, kent kimliği ve kültürel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik, ekolojik okuryazarlık ve sürdürülebilirlik dersleri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, Eko müfredat çalışmalarının gelecekte de süreceğini ve müfredata yeni dersler ekleneceğini, mevcut olarak dünyadaki sorunlar göz önüne alındığında insanların çevreye yönelik bakış açılarının değişmesi gerektiğini ve gelecek nesillerdeki bilinç düzeyini arttırabilmek için eğitim ve öğretim sürecinin erken dönemlerinden itibaren çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.