Endüstride Sürdürülebilirlik

Endüstride sürdürülebilirlik; Üretim yapan firmaların ya da fabrikaların gelecekte de şimdiki gibi üretim yapmasını sağlamaktır. 1800 yıllar ile endüstri devrimi başlamış olup makine ile üretim ön planda olmaya başlamıştır. Makinelerin kullanımı insan gücüne olan ihtiyacın azalmasına neden olduğu gibi üretimin daha hızlı artmasını sağlamıştır. Bu da aşırı derecede üretim fazlalılığına sebebiyet vermiştir. Üretim fazlalığı, sosyal açıdan işsizliği arttırmıştır aynı zamanda çevrenin kirlenmesine neden olmuştur.

Üretim yapan firmalar, talep doğrultusunda üretim yapıp elindeki kaynakları doğru bir şekilde kullanması sürdürülebilirlik açısından önemlidir. Son birkaç yıldır firmalar kendilerine sürdürülebilir hedefler koyarak ellerindeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmayı amaçlamışlardır bu şekilde ileriye firmalarını taşımaya çalışmaktadırlar. Günümüzde üret, kullan ve çöpe at yaklaşımı sürdürülebilirlik açısından yanlış bir yaklaşımdır. Çöpe atılmak yerine geri dönüşebilir hale getirilmesi son derece önemlidir. Bu da endüstride üretim yapan firmaların üretimde kullanılan kaynakların geri dönüşüme uygun olması gerekmektedir. Geri dönüşüme uygun üretilen ürün tekrardan toplandığında yeniden kullanılabilecek hale dönüşmesi için firmalar tarafından mekanizma kurmaları gerekmektedir. Bu da maliyetleri arttıracağı için bu konuda devletlerin müdahale etmesi, firmalara teşvikler adı altında yardım etmesi gerekmektedir.

Endüstride sürdürülebilirlik sadece üretilen ürün ile sınırlı kalmamaktadır. Firmalar üretim için kurdukları fabrikaların etrafını yeşillendirmek ile çevreye olan zararı azaltabilirler. Üretim esnasında oluşabilecek zararlı gazlar atmosfere doğru bırakıldığında atmosferdeki gaz miktarını değiştireceği için çevreyi olumsuz etkilemektedir. Bu sebepten ağaçlandırma işlemi ne kadar çok yapılırsa havanın temiz kalması da kolaylaşacaktır. Endüstri de üretilen ürün fazlalığı sürdürülebilirlik açısından olumsuzdur. Her ürünün fazla üretilmesi kaynakların azalmasına sebep verecektir. Talebe göre üretim her zaman daha doğru bir yoldur.

Firmaların ürün yanında çalışanlarına da önem vermesi, teşvik edici faaliyetlerde bulunması firmanın sürdürülebilirliğini arttırmaktadır. Şöyle ki çalışan kesimin sosyal refah düzeyini arttıracak şekilde maaşlarında iyileştirme, dinlenmeleri için izinler verilmesi gibi faaliyetler çalışanların morali yanında daha verimli çalışmalarını sağlayacaktır. Bu da üretimi arttıracaktır. Endüstride sürdürülebilirliğin sağlanmasında firmalar kadar tüketicilerinde önemli bir rolü vardır.