Eczacıbaşı Topluluğu, 14’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

<

Eczacıbaşı Topluluğu, 14’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

İSTANBUL, (DHA) – Eczacıbaşı Topluluğu, 2021’de üretimde ton ürün başına enerji tüketimini yüzde 3,5 ve su kullanımını yüzde 10,8 oranlarında azalttı. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerinde de ilerleme kaydederek işe alımda kadın çalışan oranını yüzde 46,3’e yükseltti. Topluluk, 2022 yılını sürdürülebilirlikte ‘seferberlik’ yılı ilan etti.


2022 yılını sürdürülebilirlik alanında seferberlik yılı ilan eden, tüm paydaşları için sürdürülebilir değer yaratma anlayışıyla başarılarını artırarak devam ettiren topluluk, sürdürülebilirlik performansını 14’üncü kez yayımlanan raporu ile paydaşlarına sundu.

PAYDAŞ KAPİTALİZMİ GÖSTERGELERİ

Eczacıbaşı Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Kriterleri’ne (GRI) ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ne göre hazırlandı. Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, “2021 Topluluk Sürdürülebilirlik Raporumuzda, geçen sene başladığımız WEF Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri’ni uygulamaya devam ettik” dedi.


KARBON VE SU AYAK İZİ AZALDI, İŞE ALIMDA KADIN ÇALIŞAN ORANI ARTTI

Raporlama döneminde etkisini sürdüren COVID-19 salgını, ESG’nin iş dünyası için sürdürülebilir değer yaratma açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarla Eczacıbaşı Topluluğu, üretimde ton ürün başına enerji tüketimini ve sera gazı emisyonunu bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4,7; üretimde ton ürün başına su kullanımını ise yüzde 10,8 oranında azaltmayı başardı. Topluluğun ESG kapsamındaki en önemli odak alanlarından biri olan fırsat eşitliği ve kadın istihdamının geliştirilmesi hedefleri kapsamında da iyileşmeler sağlandı. 2021 sonu itibariyle, hedeflerin tanımlandığı 2016’ya göre, işe alımda kadın çalışan oranı yüzde 41’den yüzde 46,3’e, toplam kadın çalışan oranı yüzde 33’ten yüzde 36,3’e, yönetimde kadın çalışan oranı ise yüzde 27’den yüzde 32,2’ye yükseldi.

“DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞ ÇABASININ BİR PARÇASI OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ”

Yönetim yaklaşımında sorumlu kaynak kullanımını esas alan, işin, toplumun ve dünyanın geleceği için tasarlanan yönetim kararlarını önceliklendirdiklerini vurgulayan Topluluk CEO’su Atalay Gümrah, “Küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması için düşük karbon ekonomisine geçiş çabasının bir parçası olduğumuzu biliyoruz. 2022 yılını sürdürülebilirlik kapsamında bir seferberlik yılı olarak görüyoruz. Hem kurumlardaki rollerimizle hem de bireysel tüketim alışkanlıklarımızda sorumlulukla hareket ederek bu hedefe ulaşılmasına katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Topluluğumuzda emisyon azaltımı için gelişen teknolojileri takip ediyoruz. Var olan düşük karbonlu teknolojileri hızla uyarlıyoruz. Üretim tesislerimizde öz tüketimde kullanılacak güneş başta olmak üzere, yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hız veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gümrah, daha yaşanabilir bir dünya ve daha kalkınmış bir Türkiye hedefi için topluluğun sürdürülebilirlik yolculuğunun tüm paydaşlara ilham vermesini dilediklerini belirtti.

 

DHA-Ekonomi – Türkiye-İstanbul –