Dünya Habitat Günü’nde Sürdürülebilirlik

DÜNYA Habitat Günü’ne ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Habitat üyelerinin katılım sağladığı birçok panel düzenledi. Panellerin ardından Habitat Günü kapanış programı gerçekleştirildi.  ‘insan’ ve ‘şehre’ dair mesajların verildiği panellerin ardından Habitat Günü’nün kapanış konuşmasını yapan BM İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Habitat Günü’nün sonuç ve çıktıları konusunda Büyükşehir Belediyesi ve BM Habitat ekibinin hazırlayacağı raporu BM Habitat’ın kasım ayında yapacağı Yürütme Kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi.

İnsanlara yaşadıkları kentin geleceğini belirleyebilecekleri güce sahip olduklarını hatırlatmayı amacıyla her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan Dünya Habitat Günü’nde, dünyaya Balıkesir’den ‘Kimse Geride Kalmasın’ çağrısı yapıldı. Dünya kentlerinde artan eşitsizlik, barınma ihtiyacı, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği gibi konuların ele alındığı yuvarlak masa toplantılarında ‘insan’ ve ‘şehre’ dair önemli mesajlar verildi.

Gerçekleştirilen toplantılarda çok düzeyli yönetim, katılım ve iş birliklerinin sağlanmasına yönelik çabaların artarak sürdürülmesi gerektiği; iklim, enerji, finans ve konut için insan haklarına dayalı yeni stratejiler ve radikal inovasyona ihtiyaç duyulduğu; dayanıklı ve sürdürülebilir şehirlerin insan hakları ekseninde inşa edilmesi gerektiği; gençlerin her alanda güçlendirilmesine yönelik çözüm ve öneriler paylaşıldı.

YEŞİL KALKINMA KONULAR ELE ALINDI

‘Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm Politikalarında Konut Uygulamaları, Akıllı Şehirler ve Sıfır Atık Hareketi’ paneli, çevre sorunlarına farkındalık yaratmayı amaçlayan programlarıyla tanınan televizyoncu Güven İslamoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen, TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ve Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar’ın konuşmacı olarak katıldığı programda; kentsel dönüşüm, akıllı şehirler, sosyal konut üretimi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi, 2053 net sıfır emisyon hedefi ile Yeşil Kalkınma konuları ele alındı.