Çevresel Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürebilirlik kavramı her nokta için geçerlidir. Gündelik hayatımızdaki konuları dahi kapsar. Fakat termoloji ve kullanım açısından kastedilen nokta çevresel sürdürülebilirliktir. Gelecek nesillere ve diğer jenerasyonlara temiz ve doğru bir çevre bırakmak gerektiğini aşılar. Bu nedenle yadsınamaz derecede önemli bir olgudur. Sadece hijyen bakımından değil oluşan diğer durumları da güzel değerlendirme konusunda aşılar.

Çevresel sürdürülebilirlik amaç olarak sadece temiz doğa mantığını benimsemez. Ayrıca ekonomik açıdan doğal kaynak tüketimlerini ve bunlardan fayda edinimini de üst seviyede görmek ister. Örneğin, bir bölgede çıkan bir kaynak heba veya hibe edilmemeli mantığını benimser. Bu bağlamda interaktif bir şekilde hayatı sorgular. Faydalı bireyler olma yolunda insanları tetikler. Doğal kaynak kullanımı maddi olarak kaliteli şekilde değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır. Ülkemiz doğal kaynaklar bakımından baya gelişmiş ve güzel bir bölgede yer alır. Mezopotamya esintileri barındıran çeşitli kültürler ile harmanlanan Türkiye, çevresel ve doğal kaynak bakımından sürdürebilir olma yolunda hassas bölgeler arasında yer alır. Bu nedenle ülkemizde bu konuda bilinçlendirici sempozyumlar ve çeşitli seminerler düzenlenmelidir. Aksi halde kirli ve kötü bir Türkiye gelecek nesillerin sorunu olacaktır. Hassas bir konu olarak ciddi ele almak gerekir.

Ülkemizde maalesef toplum sürdürebilirlik bakımından vurdumduymaz bir noktada yer alır. İnsanlar bu ciddiyeti kavrayamazlar. Bu nedenle oluşan sorunlar çözüme erişmez. Bu konuda çeşitli çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları yapan kaliteli kurumlar olsa da diğerleri pek ilgili davranmaz. Örneğin, piknik yapan bir aile çöplerini toplaması gerekir. Fakat ülkemizde piknik yapan bireyler çöpleri orada bırakırlar. Bu durumda doğanın kirlenmesine ve hayatın aksamasına sebep olur. Çevre dostu olarak çevresel sürdürülebilirlik benimsenmelidir. Temiz bir toplum, temiz bir çevreden geçer sözü burada doğruluğunu ispatlar. Sadece yeşillik için değil, deniz , yollar, dağlar ve akla gelen her çevresel faktör için bu durum geçerlidir. 1 çöp, 1 şişe ne olur diye düşünmek hatadır. Çünkü herkes böyle düşündüğü taktirde milyonlarca atık çevreyi kirletir ve mahveder. Bu nedenle bu konuda daha hassas davranarak temiz toplum mantığını benimsemek gerekir.