Çevre Koruma Harcamaları 2021’de Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı çevre koruma harcamalarının, 2020’ye göre yüzde 59,2 artışla 66,3 milyar TL olduğunu duyurdu.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre; çevre koruma harcamaları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 59,2 artarak toplam 66,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Harcamaların yüzde 64,3’ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,3’ü genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 7,3’ü hane halkları tarafından yapıldı. Harcamaların yüzde 58,5’i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 27’si atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,2’si biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,5’i dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 3’ü toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 3,8’i ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Çevre koruma yatırım harcamaları ise 2020’ye göre yüzde 75 artarak toplam 13,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Harcamaların yüzde 84,4’ü mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 15,6’sı ise genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı. Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı 2020 yılında yüzde 0,8’ken, 2021 yılında yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.