BM Bilim Adamı, Gezegenimizin Kaderinin ‘Sessiz Müttefiğimiz’ Toprağa Bağlı Olduğunu Söylüyor

Ronald Vargas, 25 yılı aşkın bir süredir sürdürülebilir toprak yönetimine odaklanarak doğal kaynak yönetimine kendini adamış lider bir küresel toprak bilimcisidir. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nde (FAO) Küresel Toprak Ortaklığı (GSP) Sekreteri ve gıda güvenliği ve beslenmenin öneminin tutkulu bir savunucusu. Sağlıklı topraklar, yediğimiz yiyeceklerden içtiğimiz suya ve hatta soluduğumuz havaya kadar tüm besin zincirini besler. Doğal dengelerini korumak ve eski haline getirmek, her canlı organizmanın hayatta kalması için acil eylem gerektirir.

20 yıldan fazla bir süredir çalışma hayatımın bu kadar hayati bir kaynağı ve ekosistemlerini korumanın neden bir SOS iklim acil durumu olduğunu açıklamaya çalışarak yatırım yaptığım için bu çok açık, çünkü topraklarımızı korumak hastanelerimizde yeterli yaşam destek makinemizin olmasını sağlamak gibidir. Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 iklim değişikliği konferansını ilgi ve beklenti karışımıyla takip ettim. Emisyonların azaltılması konusundaki tüm bilince rağmen sonuç beklendiği gibi olmadı. İklim değişikliğiyle mücadele ortak görevimizdir.

BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Toprak Ortaklığ’ında, toprak sağlığını ve sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamalarının benimsenmesini, tarım sektöründen kaynaklanan emisyonları en azından azaltmak için geçerli çözümlerden biri olarak konumlandırıyoruz. Küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturan bir sektör. Toprakların gezegendeki en büyük karasal karbon yutağını oluşturduğu  CO2 dışı sera gazı emisyonlarını azaltmak için büyük bir güce sahip olduğu düşünüldüğünde, oynayacakları bir rolü vardır. Toprağın oluşması binlerce yıl alır, yani onları korumak bizim varlığımız için çok önemlidir. Dünyadaki tüm hayvan türlerinin yaklaşık dörtte biri ayaklarımızın altında yaşar ve her türlü besini sağlar, yani topraklar aynı anda yiyecek üretir, karbon depolar ve suyu arıtır.